Carrières bij NRG.


NRG is de enige nucleaire dienstverlener in Nederland. Onze klanten zijn grote internationale bedrijven. Onze drijfveer is te zorgen voor een energievoorziening zonder koolstof, een schoner milieu en een betere gezondheid. Onze business is gespecialiseerde, technische dienstverlening op het gebied van risico's, veiligheid en optimalisatie van bedrijfsvoering in de nucleaire-, olie- en gas- en petrochemische sector. De unieke en internationaal gerenommeerde nucleaire infrastructuur van NRG, met inbegrip van de 45 MW hoge fluxreactor en de hot cell laboratoriums zijn belangrijke troeven voor onze ondernemingen. Verder is internationale ontwikkeling één van onze belangrijkste ambities. Onze kantoren zijn gevestigd in Arnhem en Petten.

In het kader van lange termijn opvolgingsbeleid en versterking van het team, zijn we bij de afdeling QHSE op zoek naar een beleidsmedewerker vergunningenbeheer, met gedegen kennis en kunde op het gebied van stralingshygiëne en nucleaire veiligheid. Het team quality, health, safety & environment bestaat (inclusief brandweerzorg en emergency preparedness & response) uit circa 40 medewerkers die zich vanuit kaderstelling en het aanjagen van continue verbeteren bezighoudt met het ondersteunen van de organisatie in het bereiken van haar doelen op veiligheids- en kwaliteitsgebied. Als aanvulling op het team zijn wij op zoek naar een:

Beleidsmedewerker vergunningenbeheer
(N2018088/QHS)

De functie:

Vergunningenbeheer laat zich samenvatten als het onder vergunning (laten) brengen van nieuwe of gewijzigde activiteiten (de vergunningen actueel houden) en het bewaken dat de uitgevoerde activiteiten binnen dit kader worden uitgevoerd.
De Kew-vergunningen van NRG beschrijven welke activiteiten NRG mag verrichten op basis van een complex construct van veiligheidsanalyses en daaruit voorvloeiende randvoorwaarden. Bij het herkennen van mogelijke nieuwe toepassingen in een bewegende markt van medische isotopen, is het van belang dat NRG tijdig in staat is te begrijpen of en hoe dit binnen de configuratie en procesvoering past, welke aanpassingen daarvoor nodig zijn en welke randvoorwaarden voor veilige bedrijfsvoering hiervoor zouden moeten gelden. In de meeste gevallen worden dergelijke beschouwingen inhoudelijk voorbereid in een project, om bij de uiteindelijke aanvraag de activiteiten te (laten) vergunnen is het van belang dat met kennis van zaken wordt beoordeeld op inhoudelijke gronden en wordt afgestemd met het bevoegd gezag. Dit is waar de beleidsmedewerker vergunningenbeheer spin in het web is. Wij verwachten dat naast vergunningenbeheer ook verdere ondersteuning wordt geleverd aan de (algemeen) stralingsbeschermingsdeskundige van NRG en de beleidsmedewerker nucleaire veiligheid, beiden ook QHSE teamleden. Het tijdelijk kunnen invullen van hun rol en op termijn in staat zijn hen te kunnen vervangen is onderdeel van het perspectief van deze functie.

Competentievereisten

We zoeken een vakprofessional die in staat is scherp te zijn op inhoudelijke details, maar ook op strategisch niveau sensitief kan opereren. Belangrijkste eigenschap is dat jouw veiligheidshart op de goede plaats zit en dat dit in alles wat je doet en zegt tot uiting komt. Je bent een voorbeeld voor de organisatie als het gaat om mentaliteit en gedrag ten aanzien van veiligheid in al haar facetten.

Opleidingseisen

- Academische achtergrond in een bèta-georiënteerde natuurwetenschappelijke en/of technische discipline;
- Stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van Algemeen coördinerend stralingsdeskundige, of minimaal op het niveau van coördinerend deskundige en de bereidheid eerstgenoemde opleiding te volgen;
- Aantoonbare competenties op het gebied van kerntechniek, reactorkunde en procesveiligheid;
- Kennis van de kernenergiewet en aanverwante wet- en regelgeving.

Je bent woonachtig binnen een uur reistijd van Petten, in verband met je toekomstige indeling in de bedrijfsnoodorganisatie van NRG, waarvoor consignatiediensten zijn ingericht.

Wat bieden wij:

- Concurrerend salaris, afhankelijk van opleiding en werkervaring;

terug naar de vacature lijst